Surge Suppressor

استفاده از موج‌زداها (Surge Suppressors)

اولین بار وقتی که قصد استفاده از خروجی‌های چندکاره‌ی (Multi-Function Output) اینورتر LS iG5A را داشتم با موج‌زداها (Surge Suppressor) آشنا شدم. آن موقع قصد داشتم از خروجی‌های چندکاره‌ی ۲۴ ولت (MO-MG) اینورترهای iG5A برای کاری استفاده کنم، با بررسی راهنمای کاربرِ این اینورتر، متوجه شدم که دیودی به طور معکوس در خروجی اینورتر با رله موازی شده است. البته درستش این است که بگویم در راهنمای کاربر iG5A خبری از این دیود نبود، در واقع نه در راهنمای کاربر بلکه در یک فایل Quick Start که مربوط به این اینورتر بود با این مورد مواجه شدم. در هر صورت، دیدم که در راهنمای کاربر درایوهای Powerflex40 محصول شرکت آلن بردلی هم این دیود به طور موازی در خروجی چندکاره‌ی ۲۴ ولت (Opto Output) نصب شده است. شما می‌توانید بلوک دیاگرام این درایو را در شکل (۱) مشاهده کنید. البته خوشبختانه توضیح کوتاهی هم در ذیل همان تصویر موجود بود که دلیل استفاده از این دیود را به طور خیلی مختصر بیان می‌کرد:

When using an opto output with an inductive load such as a relay, install a recovery diode parallel to the relay as shown, to prevent damage to the output.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید